Overzicht tornooien bij QLT

Zomertornooien augustus 2020: Klassementen E2 - D2 (+ gelijkwaardige recreanten)

1 Didier Verspeeten E0 30
2 Laurens Dauwe E0 24
3 Ewald Schepens E0 21
4 Carlos Verspille E0 18
5 Johan Caboor E0 14
6 Jelle Van der Hoeven NG 12
7 Joris de Schuyter E4 10
8 Milan De Caigny E2 8
9 Erwin De Cort E4 6
10 Kevin de Brabander E0 5

Detail van de berekening

  1. Didier Verspeeten (E0): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
  2. Laurens Dauwe (E0): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
  3. Ewald Schepens (E0): 21 punten (1 deelname — 21 — 21)
  4. Carlos Verspille (E0): 18 punten (1 deelname — 18 — 18)
  5. Johan Caboor (E0): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
  6. Jelle Van der Hoeven (NG): 12 punten (1 deelname — 12 — 12)
  7. Joris de Schuyter (E4): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
  8. Milan De Caigny (E2): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
  9. Erwin De Cort (E4): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
  10. Kevin de Brabander (E0): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)

Terug naar het algemene overzicht