Overzicht tornooien bij QLT

Zomertornooien augustus 2020: voorgifttornooi

1 Wojciech Kuznia C2 60
2 Kamil Wojcik C6 59
3 Jago Lowagie C0 48
4 Tom Vanderhaeghen B4 42
5 Freddy Wegge C6 32
6 Ewout Desmet C4 30
7 Victor De Baets D0 30
8 Dagmar Dereu C6 25
9 Carl Versteden C2 24
10 Dirk Bombeeck C4 22
11 Dirk Deslyper C4 16
12 Klaas Van den Bossche D0 16
13 Siebe Verschelden D2 16
14 Steven Dullaert C6 14
15 Rutger Deslyper E2 12
16 Jelle Langaskens D0 10
17 Ewald Schepens E0 10
18 Maarten Eestermans E0 8
19 Johan Caboor E0 6
20 Hilaire Cleppe D2 6
21 Wendy Driesen E6 5
22 Gust Swaenepoel E2 5
23 Nand Vynckier E0 4
24 Bobita Lefief E2 4
25 Lucas Naessens NG 3
26 Forfait FF 3
27 Joris de Schuyter E2 2
28 Joachim Slock E6 1
29 Irina Deslyper NG 1

Detail van de berekening

 1. Wojciech Kuznia (C2): 60 punten (3 deelnames — 60 — 60)
 2. Kamil Wojcik (C6): 59 punten (3 deelnames — 59 — 59)
 3. Jago Lowagie (C0): 48 punten (2 deelnames — 48 — 48)
 4. Tom Vanderhaeghen (B4): 42 punten (2 deelnames — 42 — 42)
 5. Freddy Wegge (C6): 32 punten (3 deelnames — 32 — 32)
 6. Ewout Desmet (C4): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
 7. Victor De Baets (D0): 30 punten (1 deelname — 30 — 30)
 8. Dagmar Dereu (C6): 25 punten (3 deelnames — 25 — 25)
 9. Carl Versteden (C2): 24 punten (1 deelname — 24 — 24)
 10. Dirk Bombeeck (C4): 22 punten (2 deelnames — 22 — 22)
 11. Dirk Deslyper (C4): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
 12. Klaas Van den Bossche (D0): 16 punten (1 deelname — 16 — 16)
 13. Siebe Verschelden (D2): 16 punten (2 deelnames — 16 — 16)
 14. Steven Dullaert (C6): 14 punten (1 deelname — 14 — 14)
 15. Rutger Deslyper (E2): 12 punten (2 deelnames — 12 — 12)
 16. Jelle Langaskens (D0): 10 punten (1 deelname — 10 — 10)
 17. Ewald Schepens (E0): 10 punten (2 deelnames — 10 — 10)
 18. Maarten Eestermans (E0): 8 punten (1 deelname — 8 — 8)
 19. Johan Caboor (E0): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 20. Hilaire Cleppe (D2): 6 punten (1 deelname — 6 — 6)
 21. Wendy Driesen (E6): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 22. Gust Swaenepoel (E2): 5 punten (1 deelname — 5 — 5)
 23. Nand Vynckier (E0): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
 24. Bobita Lefief (E2): 4 punten (1 deelname — 4 — 4)
 25. Lucas Naessens (NG): 3 punten (1 deelname — 3 — 3)
 26. Forfait (FF): 3 punten (2 deelnames — 3 — 3)
 27. Joris de Schuyter (E2): 2 punten (1 deelname — 2 — 2)
 28. Joachim Slock (E6): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)
 29. Irina Deslyper (NG): 1 punt (1 deelname — 1 — 1)

Terug naar het algemene overzicht